stavební firma
Kotelna
Objekt původně sloužil jako kotelna a rozsáhlou revitalizací účelné nástavby vznikl velice zajímavý a pestrý bytový dům, který tvoří uzavřený bytový komplex s parkovacími plochami a sadovými úpravami.

Celkové náklady stavby cca 80 mil. korun.